Hezekiah.hu Nyitólap |  Irodalom |  Ezo |  Letöltések, háttérképek |  Képeslapküldő |  Cikkek |  Online játékok
névtelen

 

Előző

Bagi László: Ingovány, avagy az Élet mozgó talaja


I. A vadon

A gomolygó félhomály, a ködben átszűrődő fénycsíkok, a kopott kérgű fák fekete árnyéka között vezet léptünk, egy még kitaposatlan úton, a szürke, málladozó szikla felé. A sűrű fauna eltakarja előlünk az eget, bár az pontosan ugyanott lüktet, ahol eddig, mint bennünk a szív, mely lüktetését az élni akarás, az akarat fűti, valami szavaktól nem terhes erő, mely áthatja ezt az erdőt, a vadonnak nevezett csodát, mely - még ha röpke időre is - befogadott magába, a részei vagyunk.

- Odanézz, egy Khuldar! - szólt Ihram erőteljes, mégis halk hangon, ami az ő félig feszült, félig nyugodt jellemével teljesen összefér.

A sziklafalnál a hatkarú Khuldar szőrös teste rajzolódott ki, csupasz, szemnélküli, mégis valamiféle figyelmet tanúsító feje kissé előrebukott. Nincs már messze tőlünk, kibontakozott alakja a ködfátyolból. Ihram a szablyáját markolja:

- Levágom!

- Csak ne oly hevesen barátom! - szóltam, nyugodt, szinte közönyös hangon. - A Khuldar ugyan veszélyes állat vagy mifene, de csak akkor, ha túl közel mégy hozzá. Tarts inkább tőle tisztes távolságot, hogy a karjaival el ne csípjen. Lusta egy dög, rejtőzködni ugyan jól tud, s onnan támadni, de hogy négy-öt lépésnél többet megtegyen a finom falatokért? Azt már nem! Hagyd csak! Mire mennél vele, ha kioltanád az életét, megváltozna valami? A természet ugyanaz marad, a Khuldar helyébe lépne egy másik Khuldar, vagy egy másik lény, mely a gyengébb, ügyetlenebb, kevésbé rafinált húsán élősködne.

- De most eggyel kevesebb lenne... - vigyorgott rám Ihram, még mindig a szablyát markolva.

- Félsz tőle mi? Levágod ezt az egyet, fölöslegesen, s olyat teszel, mint maga a Khuldar, csakhogy ő megzabálja a zsákmányt, elcsámcsog rajta, s te csak azért ontanád mézfolyású vérét, mert félsz tőle... Beismerem: rusnya egy látvány, de mi csak lépjünk tovább!

Ihram mordult egyet, görcsös szorítása a markolaton majd felhorzsolta bőrét, de érezte, hogy eluralja a félelem, s ettől felfortyogott benne a düh, hogy néhány pillanat múlva átadhassa helyét benne a nyugalomnak - ami persze, nála, nem tart sokáig. Megkerültük a sziklát, sorsára hagytuk hát a Khuldart. A növényzet egyre áthatolhatatlanabbá váló közegében folytattuk utunkat.

- Most lesz szükség a szablyádra! - szóltam Ihramra, nem minden cinizmus nélkül, utalva arra, hogy vághatjuk a lágy, ámde húsos növényi szárakat...

A zöld minden színében pompázó, néhol barnára váltó levéláradatot a bokrokon ülő sárga fénypamacsok törték meg. A tyúktojásnyi pamacskákból tüskeszerűen tört elő a fény.

- Hiszen ez csodálatos - bámulta lenyűgözve Ihram a kis "jószágokat".

Hosszasan nézte őket, ahogy fényruhájuk táncol rajtuk s ők benne, s szemében furcsán tükröződött, égett vissza ez a fény. Én is bámulattal tekintettem eme lényekre, de valami más érzés is tudatomba emelkedett, amit magammal hordtam már rég. Bámészkodásomat Ihram mozdulata szakította félbe, az egyik fénypamacs felé nyúlt.

- Ne! - ordítottam rá, s hirtelen megállt, kinyújtott kézzel, mint aki kővé dermedt.

- Ne nyúlj hozzájuk! Figyelj rám! Engedd le lassan a kezed, s próbálj koncentrálni arra, amit mondok!

Kimért mozdulattal leengedte a kezét és felém fordult:

- De hát miért?

- Ezek kis fény-lények veszettebbek, mint egy Khuldar. Lenyűgöző szépségűek ugyan, elvarázsolnak, elbódítanak, de ha kezedbe veszed őket, szétégetik a bőröd, s ez még csak a kezdet. Rátelepszenek a tudatodra, a lelkedre, bezárnak az ő titokzatos gyűrűjükbe, és az energiádat szívják el. Így táplálkoznak. Ha megfogod egyikőjüket, akkor mindőjükhöz kapcsolódsz, s lehet, hogy többé nem látod viszont a Napot, csontjaid itt sárgulnak meg közöttük, midőn erőd teljesen elhagyott. Így nem kell tőlük tartanod, nem támadnak, titkuk pont abban áll, hogy önként add oda magad nekik, ha beleveszel szépségükbe, a titokzatos fénybe.

- Biztos vagy ebben?

- Igen.

- De hogyan? Még sosem láttam ilyeneket! Sok mindent megéltem már, sokat hallottam, sokat tanultam a világról, azt gondoltam ismerem, hogy megtanultam az Öregektől mi az, ami elémvetődhet... De te, te honnan tudod ezt?

- Én már találkoztam velük...

- De hiszen ki sem tetted még a lábad Eldar-ból. Mióta ismerlek a nagyvilág nekünk Eldar volt, s az, amit az Öreg Vándorok elmondtak. Ha jártál itt, akkor csak születésem előtt lehettél erre, s amikor születtem, még csak tizenegy éves voltál!

- Még korábban volt?

- Még korábban? Ezzel azt akarod mondani, hogy... hogy a te születésed előtt?

- Pontosan. A mostani születésem előtt, az előző életemben. S most magamban hordom eme emlékeket, s emlékszem rájuk, - akkor hárman maradtak itt abból a kis csoportból, akikkel tartottam. Tudod, sok minden van, amiről az Öreg Vándorok még nem beszéltek neked. Most már úgy hiszem: elárulhatom azt, hogy ők küldtek ide minket; engem valamiért, amit itt hagytam el - de ne egy tárgyra gondolj -, valami, amit elhagytam, s itt folytatódik. Te pedig azért jöttél velem, hogy megkeressük azt a pontot, ahol számodra valami kezdődik, ahol egybefolyik a múltad, a jövőd és a jelened, egyetlen pillanatban.

Ihram úgy állt előttem, mint akinek leesett az álla, meglepve, bár nem szájtátva, s valahol tudta, hogy úgy van, ahogy mondom, érezte, erősen érezte, hogy keres valamit, hogy azt keresi, amiről most beszéltem neki.

Ebben a pillanatban hirtelen előrántottam a szablyámat, Ihram feje felé csaptam...

- Nem ennek a csúszómászó féregnek teremtettek téged, öcsém! - s a penge Ihram mozdulatlan teste mellett egy kígyó fejét metszette le, mely a legközelebbi fáról siklott alá sebesen.

- Az angyalát! Szép vágás! - s ezzel széles vigyorát újra megosztotta velem, mintha nem is az élete forgott volna veszélyben, mintha nem is az ő húsára, vérére áhítozó kígyót vágta volna a szablya ketté, hanem Ihram félelmét. Most már tudta, hogy miért van itt, a vadonban, ahol hiába történik percről-percre félelmetes esemény, nem is annyira vad, csak: tanítani akar.

- Szóval tényleg igaz... Éreztem... Tényleg újraszületünk, megjárjuk eme ingoványos földet többször. Újra és újra beletaposunk a sárba, hogy végigvergődjünk egy életet, és megpróbáljunk kimászni belőle. Mozog a talaj a lábunk alatt, minden bizonytalan, s ha nem sikerül megtanulni a leckét, akkor újra tapossuk a sarat!

- Úgy van. De pontosan ezen kell felülemelkedni, azt kell megtanulni, hogy ne a sárban, ne az ingoványban taposs! Az ingoványt csak ismerd meg, s járj fölötte öt centivel! Ismerd meg önmagad, a te ingoványod, s keresd meg azt a helyet magadban, ahol az iszapfürdő fölé kerülsz, s onnan figyeled az eseményeket, melyeket onnan már te irányíthatsz benned, s nem azok hatalmasodnak el rajtad. Látni fogod a félelmedet, mint ahogy, tudom, már ma is láttad. Látni fogod a gátakat, amelyeken át kell menned... De most folytassuk az utat, gyerünk, hagyjuk itt ezeket a fénylő csalókat és ezt az üresen csörgő kígyóbőrt.

- Rendben. De várj csak, Sekti! Van egy ötletem! - azzal előrántotta kardját, lecsapott egy ágat, leguggolt a kígyóhoz, lerántott a bőréből egy darabot, azt a faágra tekerte, hirtelen felállt, s az egyik fénypamacsra ütött új tákolmányával. A faág bőrrel borított vége lángot fogott. A kardot eltette, lehajolt a kígyóért, és a nyakába vetette. Öröm volt nézni ügyességét.

- Most már mehetünk! Így lesz az éhes vadból étel. - Újra rám vigyorgott, de ebben az arcban már nem a kajánul vigyorgó Ihramot láttam, hanem Ihramot, akiben szikra gyúlt. Nem csak a kígyóbőr fogott tüzet.

Nemsokára letáboroztunk, tüzet raktunk, s nekiláttunk a nemrég még életet hordozó hús sütéséhez. Nem borzongtam bele abba, hogy elfogyasztjuk a kígyót, úgy éreztem, hogy ez is a Természet Törvénye.

- Mondd csak Sekti, mi történt veled akkor? Tudod, amikor itt jártál...

- Egy hét fős csapattal indultam el, de van egy dolog, amire nem emlékszem: hogy miért. Minden másról tudok neked mesélni, de erről nem. És ez az, amit nekem meg kell találnom. Szóval a fénypamacsokat már megismerted, három társam született meg ekkor odaátra. Ahová megyünk az a Fények és Hangok Temploma. Ez nem emberi építmény, a Természet csodája, egy fenséges barlang a Dermi Hegy oldalában. Az út nem lesz túl hosszú, - egyetlen villámcsapásnak tűnik majd csak, de olyan erővel is hat -, még egy nap és odaérünk, s hogy csak a fontosabbakat említsem: addig át kell kelnünk a Vér Patakon, melyben olyan erők működnek, amelyek lehúzhatnak a mélybe, mélybe, mégpedig a lélek sötét mélyére. Ami rossz csak bennünk van, az mind működésbe lép... Itt vesztettük el újabb társunkat, aki meg akart ölni bennünket. Aztán a Félelem Kapuján kell átlépnünk, mely egy óriási fa gyökerei között van, és utat nyit a Hegyre. A hegyen az út főleg fizikailag fárasztó, de néhány óra alatt meg lehet érkezni a Templom bejáratához. Aztán belépsz és... Nos, itt veszett el a fonal. Innen kezdve nincsenek emlékek, valamire ott kell visszaemlékeznem. Ott kell rájönnöm, hogy miért kell odamennem, s meg kell valósítanom azt. S ott lesz neked is keresnivalód, ha eljutsz odáig. Látod, túl sokat nem mondhatok, de már ez is sok. Mit gondolsz: jössz tovább?

- Nem valami bíztató, de bizonyosan nem véletlen, hogy itt vagyok, és a Templomba tartok veled. S mi van, ha most nem sikerül? Legfeljebb újra kezdem a sártaposást, mint most te. - s mosolyában egy tiszta tekintetű gyermek kacsintott felém, aki a játék öröméért játszik, nem pedig a győzelemért.

 

II. A Vér Patak és a Félelem Kapuja

A pihenő után folytattuk utunkat a Templom felé. Néha újra vaskos leveleket kellett lenyesnünk, s egy alkalommal "Vigyázz, kígyó" kiáltásommal megtréfáltam Ihramot, aki összerezzent, amint a sötétbarna liánt levágtam. Aztán persze, jóízűt nevettünk, s úgy haladtunk tovább, mint akik túrán, kiránduláson vesznek részt. Élveztük azt a gyenge napsugarat is, ami átszűrődött a fák koronáján, hallgattuk a madarak gyönyörű énekét, és próbáltuk elkülöníteni a hangjukat, hogy felismerjük őket. A másnak madár-ricsajnak tetsző zajongás számunkra mennyei szimfóniává vált. Így gondok nélkül értük el a patakot, amelyen egyszer már átgázoltam, ahol minden fortyogó dühöm tajtékot vettet a patak vizén, ahol indulataim forrósága gőzzé fűtötte az éltető folyadékot. Ott álltam ismét, ahol érzelmeim hullámai örvényeket kavartak a vízben, és lehúztak a hegyes sziklákhoz, melyek izmaimba vágtak, hogy állatként ordítva bukjak fel az árral, s megfeszülve küzdöttem... Aztán átengedtem magam a sodrásnak, bízva valamiben, hogy partot érek... Most ez a patak csendes kis vízfolyásnak tűnt, tiszta, zöldeskék vizéből a nyugalom áradt, s az örök mozgás, a változás sugarai. A parton apró virágok nyíltak, az algás, nedves köveken megcsillant a napfény. Lassan hömpölygött a víz, szitakötők lebegtek felette, madarak repkedtek, lepkék, teljesen más képet mutatott most, mint akkor...

- Te jó ég, hiszen ez csupa vér! - kiáltott fel Ihram.

- Az egész patak vérből van, azt hittem csak a neve Vér Patak! És csontok fehérlenek a parton! Az pedig ott a vízben, nézd, egy halott - mutatott a vízen úszó faágra.

Bár én mindezeket nem láttam most, de emlékeztem rá, hogy hasonlóképpen éltem át első találkozásomat a Patakkal. Lassan elindultam a víz felé, Ihramot békén hagytam, nem szóltam hozzá, tudtam, hogy most nem kell, ez az ő harca lesz. Begázoltam a patakba, s majdnem nyakig vizesen néhány pillanat múlva a túlparton másztam ki, a kövekbe kapaszkodva. Ihram is elindult. De nem akárhogyan. Előrántotta a szablyát, vad ordításban tört ki, aztán nekirohant, s a köveken elcsúszva bukott a patakba. Ezután olyan birkózásba kezdett a vízzel, mintha legalábbis egy többmázsás szörnnyel verekedne. Dobálta magát, csapkodott, hol a kardjával, hol szabadon maradt kezével, görcsösen szorította magához a levegőt, mintha az a másik valóban ott lenne, s tudom, hogy számára valóban ott is volt. Aztán hirtelen eltűnt a maga körül vert tajtékban, majd néhány pillanat múlva nem messze tőlem újra megláttam. Partra húztam, s ő levegőért kapkodott. Lassan magához tért:

- Mintha ezer éves háborút vívtam volna végig. Sokakat megöltem, s többször megöltek. Iszonyú méreg emésztett, mindent és mindenkit feldaraboltam volna. Aztán rájöttem, hogy az igazi életet nem lehet elpusztítani. A rosszat sem lehet megölni, csak ráébreszteni mivoltára, s változását előidézni, hiszen rossz, nincs jó nélkül. Kínzó fájdalom mart, de ez a nyugalom most... ilyet még soha nem éreztem...

- Tudom. - válaszoltam kurtán.

- És éreztem, hogy magam ellen harcolok, magammal küzdök, és szenvedek tőle. Görcsösen kapaszkodtam az eddigi elképzeléseimbe, de aztán elengedtem őket, s ezek a szörnyetegek is visszahúzták kezeiket, melyek szinte elolvadtak. Aztán eltűntek, s te partra húztál.

A történteken nem kellett a fejünket törnünk, pontosan tudtuk, hogy most mi zajlott le, hogy mit hagyunk magunk mögött, hogy mit viszünk magunkkal. Így azzal sem törődtünk, hogy még mindig csuromvizesek vagyunk, hanem még egyszer visszanéztünk a Vér Patakra, mely partján már Ihram is látta az apró virág-költeményeket. A patakra, mely újra emlékeztetett arra a tiszta forrásra, melyből fakad, s szinte éreztük az édes víz ízét a szánkban, s láttuk, ahogyan előbuggyan szunnyadó földi rejtekéből, ahogyan növekszik, szélesedik, ahogyan éltető lakhelyévé válik milliónyi apró élőlénynek, melyekkel együtt él, szinte lélegzik, s örök változásában, változatosságában mégis mindig ugyanaz marad.

Néhány óra múlva újra letáboroztunk, megpihentettük az elfáradó testet, s magunkba mélyedve pihentük ki fáradalmainkat.

A pihenő után még jó kétórányi menet várt ránk, hol rögös talajon, tüskés bokrok között, hol iszapos, liánokkal tarkított tájon, de mindvégig elkísért bennünket a szűnni nem akaró, és nem tudó madárdal.

És végre megláttuk az óriási fát, mely nemzedékek sorát élte már túl, melyet én sem először látok most. Kérges, repedezett törzse hegyként állt előttünk, s koronája beláthatatlan volt ebben az erdőben, valahol messze a többiek fölé magasodott, hogy élvezze a Nap éltető sugarait. A feltüremkedő gyökerek között, a legnagyobb repedésen akár egy kisebb lovas-bandérium is átügethetett volna. Ezen a repedésen, a kapun, a Félelem Kapuján kellett most átlépnünk.

Megrohantak emlékeim, s legjobban ezektől féltem most. Az iszonyatos emlékek, a fogcsikorgató, lélekmaró kínzás, a tornyosuló halottak, az elmúlás lehetősége, a halálfélelem árnyéka még bennem lüktetett. Újra felvillantak a vérszomjas fenevadak, melyekhez képest a Khuldar egy szépséges hercegnő. A szörnyetegek, melyek az én félelmem szülöttei, őrzői; igazi, látó szemem mágikus pecsétjei. Már egyszer átéltem hatalmaskodásuk játékát, már egyszer szelíddé váltak, s a szemet záró pecsét kettétört. Tudom, hogy nem kell félnem tőlük, de mégis maradt egy szikra ebből a félelemből. S most félek újra átélni mindent.

- Sekti, mi a fene van veled? - billentett ki Ihram szava az elgondolkodásból. - Csak állsz és bámulsz percek óta.

- Az emlékek... Felrémlett bennem újra... Megint megcsapott a halál illata.

- De hisz te már tudod, hogy nincs elmúlás. Újraszülettél, s ezt pontosan tudod. Higgy magadban, az Istenért! - s most atyáskodó tekintettel nézett rám a nálam fiatalabb Ihram, majd hirtelen belépett a Kapun... Sóhajtottam egyet, s gyorsan követtem.

Úgy éreztem magam, mint aki víz alá bukik, mint aki a meleg szobából a hideg, bőrünkön érezhető sűrű ködbe lép. Újra megláttam a vérben fekvő emberi tetemeket, a hollókat, keselyűket, feltűntek a nyálcsorgató, békabőrű, hatalmas vadállatok, minden, ami egyszer már volt. Csak minden ködszerűbben, úgy éreztem, hogy belecsöppentem újra ebbe a légkörbe, de valahogy mégis kívül maradtam. S ez az érzés teljes magabiztosságot adott. S most végre, felszabadultan, ezeket az eseményeket is úgy szemlélhettem, mint kint a vadonban, ahol centikkel az ingovány fölött jártam. Szinte tudattalanul, de most is sikerült az események, érzelmek, érzések fölé emelkedni, s végignéztem újra azt, amit egykor átéltem, de közben átértékelődtek a dolgok. A szörnyetegek üres csigaházak lettek, a halottak, mint a por, melyet a szél fúj, s ebben a szélben Élet van, mint mindenhol, s bennem is...

Amint kiléptem a Kapun, a fa túloldalán, Ihram már várt rám, ott ült a fa és a sziklák tövében, ő is átért. Most nem szóltunk semmit, tudtuk mindketten, hogy máshogyan, de ugyanazt éltük át, a lényeg azonos. Sokkal inkább a sziklás vidék kötötte le figyelmünket, melyen a hegyre vezet az út, a Templomhoz.

Nem tétováztunk, nekiveselkedtünk az éles, csúszós szikláknak. Kőről-kőre másztunk, repedésekbe kapaszkodtunk, a hegyfalból kiálló gyökerekbe. Izzadtunk, a karunk átforrósodott, izmaink megfeszültek, de mit számított mindez már.

Aztán már csak egy kapaszkodó, és a perem széléről már láthatóvá vált a Természet keze által a hegy oldalába vájt mélyedés, igen, ez az: a Templom bejárata. Végre kiegyenesíthettem fáradt derekam.

 

III. A Fények és Hangok Temploma

- Hát itt vagyunk! - szóltam.

- Hé, Sekti! Akkor mire várunk még? Lépjünk be! Vagy csak nem félsz még mindig? - s éreztem mosolyában azt az óriási erőt, ami lelkéből árad, amit ezen az úton nyert, amíg Eldarból eljutottunk ide, az ingoványból kiemelkedve, a Hegyre.

- Gyerünk! - s azzal beléptünk a barlangba.

A félhomályból pár lépés után csillagtalan éjszakákra emlékeztető sötétség lett. De bennem, mint tízezernyi izzó fáklya lobbant fel az a mindent átformáló hang: "A Hited megtart." S ekkor tudtam meg, mi az, amin elvéreztem egykor. A Hit. A Félelem Kapuján ugyan átléptem akkor is, de nem hittem, hogy én a zöldfülű, az Élet tanulója az Öreg Vándorok közé bebocsátást nyerhetnék. S most már nemcsak hittem, de tudtam, hogy végre megtalálom Önmagam. Hisz ezért indultam ide, egy olyan valamiért, ami mindig nálam volt, Önmagamért. Most már tudtam. S azt is, hogy jó eszköz volt a keresésre ez az út.

Ezután már lépésről-lépésre egyre világosabb lett. Lila, kék, zöld, zöldessárga, sárga, narancssárga és vörös színek, melyek végül összeolvadtak sűrű fehér fénnyé. Fénylett a barlang, s ebben a fényben pezsgett az élet, erő volt benne, eddig számomra hihetetlen erő, ami egészen áthatott, a testem minden porcikáját átrezgette, s már úgy éreztem, hogy megszűnt létezni, szinte súlytalanná vált, könnyű volt, mint egy selyemsál. A lelkem átitatta, lecsillapította az érzelmeket, a gondolatokat csitította, s mindent összemosott egyetlen érzésbe, egyetlen hatalmas, mindent átfogó, így milliónyi mégis egy érzésbe. Valami megszűnt, s valamit megtaláltam, mit egykoron mindannyian hagytunk elveszni, mélyre ásni, elsüllyedni a mocsárban, magára hagytuk az Élet mozgó talaján, elfelejtettük, de most... Most a Fények és Hangok Templomában vagyunk, s az megelevenedik bennünk.

- Te is látod, te is hallod? - hallottam Ihram hangját, de ahogy arcába néztem az ajkai zárva voltak. S eme egyszerű mondat már nem kérdésként ért, hanem a tapasztalás csodálatos kijelentése volt.

S akkor a fények táncából hang született, melyet mindketten értettünk.


Lehajolt hozzád a Fény
És egy Súlytalan Lény
Karja ölel át,
Nem látod, de ő lát
És vigyáz rád.
A gondolat hozzád száll,
Ő most is melletted áll,
Csak hidd el,
Szívből jövő hittel,
És a hírét majd vidd el,
Mert igaz a Szó;
Mint tündöklő tó,
Mit üzen szívednek,
S akik hiszik, nem tévednek,
Mert az ő szemével néznek.
És most már ez a világ
Egy illatos rét, csupa virág,
És a szíved egy virágkehely,
Melyben megnyugvást lel
Sodródó életed.
A szenvedésnek sötét éje
Húzna le a mélybe,
De te csak nézz a Fénybe,
És a Béke s Nyugalom,
Hozzád költöznek Utadon.
Ott laknak nálad, igaz barátok,
S már nem lesz több halálod,
Új az élet, a régi, mi meghalt,
S most csak hallgasd a szép dalt,
Mi lelkedben él, s örökké tart.


- S ez a Súlytalan Lény a gyökere mindennek, melyről ember beszélni szavakkal nem tud, csak tapasztalhatja, hogy minden ebből a Hangzó Fényből és a Fénylő Hangból van, így a porszem, a hangok, a fények, a vízcsepp, az "otthonmaradottak", Te és Én...

- Egyek vagyunk... - fejezte be a megkezdett mondatot Ihram, melyre már csak annyit tudtam mondani:

- Megérkeztünk...


(c) Bagi László, 2004

 

Előző


Irodalom - Ezo - Letöltés - Galéria - Hattrick - Képeslapküldő - Jászapáti - Szív Virága - hezekiah.hu


A honlapon található versek felhasználása csak a szerző nevének feltüntetésével, a forrás (könyv, honlap)
megjelölésével, idézetként történhet! A novellák, karcolatok csak a szerző engedélyével közölhetőek le újból!
A letölthető anyagok nem módosíthatóak és csak a szerző engedélyével kerülhetnek kereskedelmi forgalomba.
www.hezekiah.hu RSS

A honlapról / Kapcsolat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem
(c) www.hezekiah.hu 2006-2011. Minden jog fenntartva!