Hezekiah.hu Nyitólap |  Irodalom |  Ezo |  Letöltések, háttérképek |  Képeslapküldő |  Cikkek |  Online játékok
Tizenkét éves korom óta többféle mesterséget kipróbáltam, féléves ciklusokban

Előző

Bagi László: Kod Rodan és a Tűz


Tizenkét éves korom óta többféle mesterséget kipróbáltam, féléves ciklusokban. Tizennégy évesen kerültem Erif Dorian mester kezei alá, néha a szó szoros értelmében is, persze megérdemelten, hisz játszottam a tűzzel, mind szellemileg, mind fizikailag. Mindig is igyekeztem a tűz közelébe kerülni, inaskodtam a kovácsnál, a gyertyakészítőnél, később a tűzőröknél is, igaz ugyan, mihelyt tizenegyet ütött az óra nekem is nyugovóra kellett térnem.

Testvéremmel, Eorl Rodannal, aki lócsiszárként és kocsisként tevékenykedett, gyakran lovagoltunk ki a közeli erdőbe, vagy a tavakhoz úszni, hogy utána kellemesen meleg tűz mellett szárítkozzunk meg. Az édes, vakító, forró tűz mellett.

Dorian mester azonban más volt, mint én. Általában véve is különbözött a többiektől. Ő egy másik tűzről beszélt mindig, amit ember szemmel sosem láthat. Mindig azt mondta nekem:

- Ej, te ördögök levében fürdő gyerek! Mindig csak a lángokra veted tekinteted, kifelé bámulsz szikrázó csillagszemeiddel abból a buta fejedből. Miért nem keresed meg az igazi Tüzet?

És én Kod Rodan pimaszul csak annyit feleltem erre:

- Maga meg mindig fagyosan néz, bőrig ázva is inkább vacog, mintsem ide ülne hozzánk a tűzhöz.

És persze nemcsak pimasz voltam vele, de hazudtam is. Nemcsak neki, de magamnak is, hiszen perzselő volt a tekintete. De nem fájt, valami olyasmi lüktetett benne, ami mindig megnyugtatott, olyannyira, hogy újabb és újabb csínyeket követtem el. Megégettem a kezem, egy bottal parazsat lőttem mesterem ruhájára, s egy alkalommal kis híján felgyújtottam az erdőt. De mit sem érdekelt.

Aztán egy nap, ki tudja miért, hiszen kiskorom óta játszópajtásom volt a kovács lánya, de mikor a szemeibe néztem, éreztem, hogy tűz fut át rajtam. Tűz. Hát nem csak a fa lobban lángra. Hanem a mellkasom és az arcom is… És persze hogy kinevetett. Az az őrült lány… Én meg vöröslő fejjel rohantam el, s összeroskadva ültem le egy fa alá.

- Nocsak, tüzet fogott az ifjú úr! – halottam dörögni fölöttem Dorian mester hangját. Amint felnéztem, a szemeibe pillantottam, és lágy lángocskák szóltak hozzám onnan újra.

- Ne pityeregj már, no! Elmúlnak a gondtalan gyermekévek, ez az élet rendje. - és mosolygott.

- S te ennek örülsz mester? – kérdeztem könnyeimet nyelve.

- Igen. Hiszen ez az első szikra, amit nem kovakővel gyújtasz az erdőben – s kajánul vigyorgott hozzá – hanem a szívedben. Elkezdődik a Tűz útja.

- Mesélj hát nekem a Tűzről!

- Ó, a Tűz! Hányszor megégetett…

- Te is csínytevő gyerek voltál, mester?

- Kod! Voltam ami voltam, nem tagadom. De most nem erre a bőrt-húst maró, égető fajdalomra gondolok, hanem arra, mi most téged is gyötör. Amíg künn keresed a Tüzet, s nem veszed észre, hogy belül éget.

- Pedig érzem…

- Hogyne éreznéd, de csakúgy, mint bárki ezen a kerek világon nem keresed annak értelmét. Csak hagyod, hogy égessen. Sok embernek ez a veszte. Örömében vagy bánatában elég, kiég.

- Hallottam már, hogy így mondják. – (S most, hogy visszagondolok magamra akkor, látom az együgyű, de ártatlan kisfiút, aki mit sem sejt még az életről, neki az csak egy csodás sütemény, amit a mama készített és fel kell falni, élvezni az ízeit.)

- Mondják. De így is történek. Ott belül…, – s a szívemre mutatott. S a könnyek már nem a fájdalomnak szóltak – vagy talán annak is? -, de még inkább annak a szikrának, ami most gyúlt e szavaktól… bennem…

- …Mert az igazi Tűz a szívedben van. Ez lehet kénköves, bűzösen füstölgő, gyilkos tűz, éghető anyagra éhesen; de lehet a bátorság, a remény, a hit, a Szeretet. S ez a Tűz világokat lobbanthat lángra, vagy így vagy úgy. S tudod, a legfontosabb, hogy ezt a tüzet te irányíthatod, mert Te magad vagy a Tűz!

És ó, mennyire igaza volt és van, ennek a szeretet-tűz-szemű öregembernek. Földi léptékben számolva már elég hosszúra nyúlt életem, mely pillanata a világmindenség ketyegő idejének, már bebizonyította nekem ezt. Hát nem feledem mesterem szavait:

- A Tűz benned él, lobbantsd hát vele lángra a világod, de lángnyelvek helyett nyelved szórjon Lángot, szikrák helyett szemed Szikrázzon, s ne a fagyos kezeknek gyújtson kezed tüzet, de a fagyos lelkeknek árasszon Melegséget a te lelked. Így élj!

Előző


Irodalom - Ezo - Letöltés - Galéria - Hattrick - Képeslapküldő - Jászapáti - Szív Virága - hezekiah.hu


A honlapon található versek felhasználása csak a szerző nevének feltüntetésével, a forrás (könyv, honlap)
megjelölésével, idézetként történhet! A novellák, karcolatok csak a szerző engedélyével közölhetőek le újból!
A letölthető anyagok nem módosíthatóak és csak a szerző engedélyével kerülhetnek kereskedelmi forgalomba.
www.hezekiah.hu RSS

A honlapról / Kapcsolat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem
(c) www.hezekiah.hu 2006-2011. Minden jog fenntartva!